Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2010


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. F. 2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.