Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010


Q. Pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. Q.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech - relativní údaje v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. Q.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. Q.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - relativní údaje v 1. pololetí 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.