Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví ve 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.