Statistická ročenka Pardubického kraje - 2011


Grafy
Graf 1 Porovnání vybraných ukazatelů v Pardubickém kraji v roce 2010 s celorepublikovým průměrem JPG
Graf 2 Bilance půdy v Pardubickém kraji k 31. 12. 2010 JPG
Graf 3 Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2010 JPG
Graf 4 Index stáří podle krajů (1991, 2001, 2010) JPG
Graf 5 Cizinci v Pardubickém kraji v letech 2008–2010 JPG
Graf 6 Věkové složení obyvatelstva v Pardubickém kraji v roce 2010 a 2001 JPG
Graf 7 Hrubý domácí produkt na obyvatele podle krajů JPG
Graf 8 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE JPG
Graf 9 Výdaje územních rozpočtů na obyvatele podle krajů v roce 2010 JPG
Graf 10 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2009 JPG
Graf 11 Míra registrované nezaměstnanosti v  Pardubickém kraji JPG
Graf 12 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v  Pardubickém kraji JPG
Graf 13 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů JPG
Graf 14 Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace podle místa stavby v roce 2010 JPG
Graf 15 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v  Pardubickém kraji JPG
Graf 16 Jednotlivci používající vybrané informační a komunikační technologie podle krajů v roce 2010 JPG
Graf 17 Průměrná hrubá měsíční mzda vědců a inženýrů podle krajů v roce 2010 JPG
Graf 18 Pracovní neschopnost podle krajů v roce 2010 JPG
Graf 19 Podíl příjemců předčasného starobního důchodu v  Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2005 a 2010 JPG
Graf 20 Zjištěné a objasněné trestné činy na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2010 JPG
Graf 21 Dopravní nehody podle hlavních příčin v Pardubickém kraji v roce 2010 JPG
Graf 22 Míra nezaměstnanosti podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji k 31. 12. JPG
Graf 23 Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů JPG

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.