Statistický bulletin - Královéhradecký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2013


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Královéhradeckém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Královéhradeckém kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.