Statistický bulletin - Královéhradecký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2013


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti Excel PDF
Tab. F.2 Strukrura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.