Statistická ročenka Královéhradeckého kraje - 2012


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Královéhradeckého kraje JPG
Administrativní členění Královéhradeckého kraje JPG
Města a městyse v Královéhradeckém kraji JPG
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí Královéhradeckého kraje v letech 2007–2011 JPG
2. Dokončené byty podle obcí v Královéhradeckém kraji (průměr let 2007–2011) JPG
3. Míra nezaměstnanosti podle obcí v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2011 JPG
4. Uchazeči o zaměstnání ve věku do 25 let podle obcí v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2011 JPG
5. Obyvatelstvo v obcích s 2 000 a více obyvateli k 31. 12. 2011 JPG
6. Měrné emise tuhých látek v roce 2010 JPG
7. Děti narozené mimo manželství v roce 2011 JPG
8. Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2011 JPG
9. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 JPG
10. Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2011 JPG
11. Hrubý domácí produkt a struktura hrubé přidané hodnoty v roce 2011 JPG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda (fyzické osoby) v roce 2010 JPG
13. Sklizeň řepky v letech 2007–2011 JPG
14. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2011 JPG
15. Průměrná délka trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2011 JPG
16. Zjištěné trestné činy v roce 2011 JPG
17. Změna počtu obyvatel mezi sčítáními 2001 a 2011 JPG
18. Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním podle sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011 JPG
19. Přírůstek (úbytek) obyvatelstva stěhováním podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (průměr let 2007–2011) JPG
20. Dokončené byty podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (průměr let 2007–2011) JPG

Zveřejněno dne: 28.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.