Statistická ročenka Královéhradeckého kraje - 2011


Grafy
Graf 1 Porovnání vybraných ukazatelů v Královéhradeckém kraji v roce 2010 s celorepublikovým průměrem GIF
Graf 2 Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2010 GIF
Graf 3 Věkové složení obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v roce 2010 a 2001 GIF
Graf 4 Index stáří podle krajů (1991, 2001, 2010) GIF
Graf 5 Cizinci v Královéhradeckém kraji v letech 2008–2010 GIF
Graf 6 Hrubý domácí produkt na obyvatele podle krajů GIF
Graf 7 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE GIF
Graf 8 Výdaje územních rozpočtů na obyvatele podle krajů v roce 2010 GIF
Graf 9 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2009 GIF
Graf 10 Míra registrované nezaměstnanosti v  Královéhradeckém kraji GIF
Graf 11 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v  Královéhradeckém kraji GIF
Graf 12 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů GIF
Graf 13 Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace podle místa stavby v roce 2010 GIF
Graf 14 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v  Královéhradeckém kraji GIF
Graf 15 Podíl příjemců předčasného starobního důchodu v  Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005 a 2010 GIF
Graf 16 Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů GIF

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.