51 Obsluhující pracovníci

 

KÓD KZAM
NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
511
Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování /průvodci/
5111
Obsluhující pracovníci v dopravě a stevardi (vč. obsluhy lůžkových vozů)
51111 vedoucí kabiny letadla
51112 lodní stevard
51113 palubní průvodčí (stevard) letadla, letuška
51114 obsluha cestujících na letišti
51117 obsluha cestujících v zájezdových autobusech
51118 obsluha cestujících v lůžkovém (lehátkovém) voze
51119 obsluhující pracovník v dopravě jinde neuvedený
5112
Vlakvedoucí, vlakové čety, průvodčí (vč. palubních průvodčí)
51121 vlakvedoucí vlaku osobní dopravy
51122 průvodčí vlaku osobní dopravy
51123 průvodčí rychlíku
51124 průvodčí osobní lanové dráhy
51125 průvodčí v silniční, městské dopravě
51127 palubní průvodčí
51128 vlakový manipulant osobní dopravy
51129 průvodčí jinde neuvedený
5113
Průvodci
51131 průvodce cestovního ruchu, turistických zájezdů
51132 průvodce v kulturním zařízení
51133 průvodce pamětihodnostmi
51134 průvodce kastelán
51135 průvodce v rezervaci, v safari
51136 průvodce loveckých, rybářských výprav
51137 průvodce horských, horolezeckých výprav
51138 průvodce v průmyslových zařízeních
51139 průvodce jinde neuvedený
512
Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech
5121
Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně
51211 hospodářský správce stravovacího, ubytovacího zařízení
51213 provozní pracovník školní jídelny, menzy
51214 provozář stravovací, ubytovací jednotky
51215 pracovník dohlížející nad obsluhujícím personálem
51216 sklepmistr
51217 hospodyně domácnosti
51218 hospodyně (kromě domácnosti)
51219 pracovník dohlížející nad personálem jinde neuvedený
5122
Kuchaři
51221 šéfkuchař
51222 kuchař
51223 kuchař a číšník
51225 kuchař příloh
51226 kuchař speciálních diet
51228 pomocný kuchař
51229 kuchař jinde neuvedený
5123
Číšníci, servírky
51231 vrchní číšník
51232 číšník, servírka
51233 číšník nápojový
51234 číšník barman
51236 číšník reprezentace
51237 číšník jídel
51239 číšník jinde neuvedený
5124
Barmani
51241 barman
513
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé
5131
Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé (v jeslích, v domácnosti)
51311 pěstounka (NZP)
51314 opatrovnice, guvernantka
51315 pečovatelka dětská v domácnosti, chůva
51316 pečovatelka v jeslích
51317 pečovatelka v mateřské školce
51318 pomocný vychovatel
51319 dětská pěstounka, pečovatelka jinde neuvedená
5132
Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, v nemocnicích a pod. institucích
51321 pečovatelka (kromě v domácnosti)
51323 zubní instrumentářka (NZP)
51324 ošetřovatel, ošetřovatelka (NZP)
51325 ošetřovatelka charitativní (NZP)
51326 sanitář, sanitářka (NZP)
51327 sanitář, sanitářka charitativní (NZP)
51329 pečovatel a pomocný ošetřovatel v institucích jinde neuvedených
5133
Pečovatelé v domácnosti (o nemocné, invalidy, přestárlé občany apod.)
51331 opatrovnice a pečovatelka v domácnosti (kromě dětské)
51335 pečovatel v domácnosti o nemocné a invalidy
51336 pečovatel v domácnosti o přestárlé občany
5139
Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení
51397 pomocný laborant (NZP)
51398 pomocný pracovník veterinární služby
51399 pečovatel a pomocný ošetřovatel jinde neuvedený
514
Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby
5141
Kadeřníci a holiči
51411 kadeřník dámský a pánský
51412 kadeřník dámský
51413 kadeřník pánský
51414 vlásenkář
51415 holič
51419 kadeřník a holič jinde neuvedený
5142
Kosmetici, maskéři
51421 kosmetik, kosmetička
51423 kosmetik divadelního, filmového studia
51425 maskér
51426 umělecký maskér
51429 kosmetik a maskér jinde neuvedený
5143
Manikéři a pedikéři
51431 pedikér - manikér
51432 pedikér, pedikérka
51435 manikér, manikérka
51439 manikér a pedikér jinde neuvedený
5144
Maséři
51441 masér (NZP)
51442 masér v lázních
51443 masér rehabilitační (kromě 32261)
51444 masér sportovní
51449 masér jinde neuvedený
5145
Pracovníci v pohřební službě vč. balzamovačů lidských těl
51451 pracovník v pohřební službě
51453 obstaravatel pohřbů
51454 balzamovač lidských těl
5149
Ostatní pracovníci zajišťující osobní služby jinde neuvedení
51491 hosteska
51492 hostitel
51494 pracovník lázní, sauny
51495 pracovník rekreačního, rehabilitačního zařízení
51496 společník, společnice
51497 taneční partner
51498 osobní sluha, komorník, komorná
51499 pracovník zajišťující osobní služby jinde neuvedený
515
Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
5151
Astrologové
51511 astrolog
5152
Jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
51521 jasnovidec
51525 vykladač osudu
516
Pracovníci ochrany a ostrahy
5161
Hasiči, požárníci
51611 hasič strojník
51612 hasič podnikového sboru
51613 hasič v dolech
51614 hasič lesních požárů
51616 hasič specialista záchranář
51617 hasič preventista
51618 hasič dobrovolných sborů
51619 hasič jinde neuvedený
5162
Pracovníci bezpečnostních orgánů
51621 velitel směny (policie)
51622 policista
51624 policista služby rychlého nasazení
51625 strážník obecní, městské, místní policie
51626 operátor, inspektor bezpečnostní služby
51629 pracovník bezpečnostních orgánů jinde neuvedený
5163
Pracovníci nápravné výchovy (vězenští dozorci)
51631 vrchní inspektor vězeňské, strážní služby
51632 inspektor vězeňské, strážní služby
51634 dozorce vězeňské stráže
51635 strážný vězeňské stráže
51636 strážný justiční stráže
51639 pracovník nápravné výchovy jinde neuvedený
5165
Pracovníci ochrany v dopravě
51651 pracovník ochrany v silniční dopravě
51652 pracovník ochrany letišť
51653 pracovník ochrany železnic
51654 pracovník dopravní hlídky
51659 pracovník ozbrojené ochrany v dopravě jinde neuvedený
5169
Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení
51691 strážný, člen závodní stráže
51694 strážce přírody, životního prostředí
51695 poříčný
51696 hlídač zvěře
51697 plavčík, strážce pláže
51698 tělesný, osobní strážce, ochranka
51699 pracovník ochrany majetku a osob jinde neuvedený