Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje - 2011


Kartogramy
Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích v letech 2006 až 2011 JPG
Přírůstek obyvatel v obcích v letech 2006 až 2011 JPG
Pohyb obyvatel v okresech Libereckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2006 až 2011 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Libereckého kraje v letech 2006 až 2011 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2008 JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2011 JPG
Změna míry nezaměstnanosti v obcích mezi roky 2008 a 2011 (stav k 31. 12.) JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2006 až 2011 (stav k 31. 12.) JPG
Volná pracovní místa v krajích v letech 2006 až 2011 (stav k 31. 12.) JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Bytová výstavba v obcích Libereckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Stavební práce v okresech Libereckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1-4) v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Komunální odpad v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Tržby z prodeje výrobků průmyslové povahy v krajích v roce 2011 JPG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Věda a výzkum v krajích v roce 2010 JPG

Zveřejněno dne: 31.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.