Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje - 2011


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2006 až 2011
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - vývoj životního prostředí Excel PDF
2. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2006 až 2011
Tab. 2.1 Vybrané ukazatele za Liberecký kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 2.2 Vybrané ukazatele za Liberecký kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 2.3 Vybrané ukazatele za Liberecký kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 2.4 Vybrané ukazatele za Liberecký kraj - vývoj životního prostředí Excel PDF
3. Meziokresní srovnání v letech 2006 až 2011
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele podle okresů Libereckého kraje Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.