Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. čtvrtletí 2012


S. Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje
S.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje Excel PDF
S.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje Excel PDF
S.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje Excel PDF
S.4 Počet narozených ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje Excel PDF
S.5 Počet zemřelých ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje Excel PDF
S.6 Věkové složení obyvatelstva správních obvodů obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje podle pětiletých věkových skupin Excel PDF
S.7 Počet, pohyb a věkové složení obyvatel v obcích Libereckého kraje Excel PDF
S.8 Nezaměstnanost ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje Excel PDF
S.9 Počet subjektů zapsaných v RES v Libereckém kraji za obce s rozšířenou působností (členění podle právní formy) Excel PDF
S.10 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Excel PDF
S.11 Počet subjektů zapsaných v RES v Libereckém kraji podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (členění podle kategorie počtu zaměstnanců) Excel PDF
S.12 Počet subjektů zapsaných v RES v Libereckém kraji za obce s rozšířenou působností (členění podle institucionálního sektoru) Excel PDF
S.13 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji Excel PDF
S.14 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji Excel PDF
S.15 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.