Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. čtvrtletí 2012


F. Výběrové šetření pracovních sil
F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti Excel PDF
F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle převažující činnosti CZ-NACE a podle krajů Excel PDF
F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.