Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. čtvrtletí 2011


G. Nezaměstnanost
G.1 Uchazeči o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
G.4 Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.5 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.6 Uchazeči o zaměstnání pobírající podporu podle výše měsíční dávky v nezaměstnanosti v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.7 Kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.8 Volná pracovní místa podle požadované kvalifikace uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech Excel PDF
G.9 Struktura uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a jeho okresech podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání (KZAM) Excel PDF
G.10 Volná pracovní místa v Libereckém kraji a jeho okresech podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání (KZAM) Excel PDF
G.11 Uchazeči o zaměstnání podle krajů Excel PDF
G.12 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa podle krajů Excel PDF

GRAFY
Míra registrované nezaměstnanosti podle krajů GIF

Zveřejněno dne: 04.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.