Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010


O. Průměrné ceny
O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb podle krajů Excel PDF
O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků podle krajů Excel PDF
O.3 Ceny vybraných sortimentů surového jehličnatého dříví podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.