Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


14 Československo, Česká republika a Slovenská republika
14 Československo, Česká republika a Slovenská republika Word PDF
14-1. Makroekonomické ukazatele ČSFR Excel PDF
14-2. Makroekonomické ukazatele ČR a SR Excel PDF
14-3. Odvětvová struktura národního hospodářství ČSFR v roce 1990 Excel PDF
14-4. Odvětvová struktura národního hospodářství ČSFR v roce 1992 Excel PDF
Grafická část
Meziroční vývoj HDP, produkce a mezispotřeby, předchozí rok = 100 Excel PDF
Podíl ČR a SR na HDP, produkci a mezispotřebě ČSFR Excel PDF
Meziroční vývoj VKS a VKS domácností, předchozí rok = 100 Excel PDF
Meziroční vývoj VKS VI a VKS NISD, předchozí rok = 100 Excel PDF
Podíl ČR a SR na výdajích na konečnou spotřebu ČSFR Excel PDF
Meziroční vývoj tvorby hrubého kapitálu, předchozí rok = 100 Excel PDF
Meziroční vývoj vývozu a dovozu, předchozí rok = 100 Excel PDF
Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty ČSFR, ČR, a SR v roce 1992 Excel PDF
Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty ČR v letech 1990, 1995, 2000, 2005 a 2010 Excel PDF
Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty SR v letech 1990, 1995, 2000, 2005 a 2010 Excel PDF
Reálný růst HDP v ČR a SR, rok 1990 = 100 Excel PDF
Reálný růst konečné spotřeby domácností v ČR a SR, rok 1990 = 100 Excel PDF
Reálný růst konečné spotřeby vládních institucí v ČR a SR, rok 1990 = 100 Excel PDF
Reálný růst HDP v ČR a SR, předchozí rok = 100 Excel PDF
Reálný růst konečné spotřeby domácností v ČR a SR, předchozí rok = 100 Excel PDF
Reálný růst konečné spotřeby vládních institucí v ČR a SR, předchozí rok = 100 Excel PDF
Reálný růst tvorby hrubého fixního kapitálu v ČR a SR, předchozí rok = 100 Excel PDF
Poměr vývozu zboží a služeb na produkci v ČR a SR Excel PDF
Podíl ČR a SR na hrubé přidané hodnotě ČSFR v roce 1990 Excel PDF
Míra investic v ČR a SR Excel PDF
Saldo vývozu a dovozu zboží a služeb na HDP v ČR a SR Excel PDF
Podíl ČR a SR na hrubé přidané hodnotě ČSFR v roce 1992 Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.