Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


12 Regiony a mezinárodní srovnání
12 Regiony a mezinárodní srovnání Word PDF
12-1. Hrubá přidaná hodnota – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-2. Hrubý domácí produkt – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-3. Hrubý domácí produkt – podle krajů a oblastí – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
12-4. Hrubý domácí produkt – podle krajů a oblastí – objemové indexy (rok 1995 = 100) Excel PDF
12-5. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-6. Hrubá přidaná hodnota na 1 pracovníka – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-7. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele – podle krajů a oblastí – ČR = 100 Excel PDF
12-8. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v PPS – podle krajů a oblastí – EU27 = 100 Excel PDF
12-9. Tvorba hrubého fixního kapitálu – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-10. Čistý disponibilní důchod domácností – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-11. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-12. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele – podle krajů a oblastí – ČR = 100 Excel PDF
12-13. Obyvatelstvo celkem – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-14. Pracovníci celkem – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-15. Zaměstnanci celkem – podle krajů a oblastí Excel PDF
12-16. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v PPS – mezinárodní srovnání – EU27 = 100 Excel PDF
12-17. Indexy cenové hladiny – mezinárodní srovnání – EU27 = 100 Excel PDF
Grafická část
Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v roce 2010 v krajích ČR Excel PDF
Hrubý domácí produkt v roce 2010, rok 1995 = 100 Excel PDF
Hrubá přidaná hodnota na 1 pracovníka v roce 2010 v krajích ČR Excel PDF
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v roce 2010 v krajích ČR Excel PDF
Podíly krajů na HDP, zaměstnanosti, obyvatelstvu ČR v roce 2010 Excel PDF
Odchylka HDP na obyvatele od 75% průměru EU27 v oblastech NUTS 2 Excel PDF
Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, EU 27 = 100, v PPS Excel PDF
Hrubý domácí produkt, rok 1995 = 100 Excel PDF
Index cenové hladiny v roce 2010 v zemích EU, EU 27 = 100 Excel PDF
Kartogramy
Hrubý domácí produkt na obyvatele v roce 2010 – ČR = 100 JPG
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele v roce 2010 – ČR = 100 JPG
Podíl krajů na hrubém domácím produktu ČR v letech 1995 a 2010 JPG
Podíl krajů na čistém disponibilním důchodu domácností ČR v letech 1995 a 2010 JPG

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.