Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


11 Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem
11 Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem Word PDF
11-1. Účet výroby NISD (I.) Excel PDF
11-2. Účet tvorby důchodu NISD (II.1.1) Excel PDF
11-3. Účet rozdělení prvotních důchodů NISD (II.1.2) Excel PDF
11-4. Účet druhotného rozdělení důchodů NISD (II.2) Excel PDF
11-5.Účet znovurozdělení naturálních důchodů NISD (II.3) Excel PDF
11-6. Účet užití disponibilního důchodu NISD (II.4.1) Excel PDF
11-7. Účet užití upraveného disponibilního důchodu NISD (II.4.2) Excel PDF
11-8. Účet změn čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů NISD (III.1.1) Excel PDF
11-9. Účet pořízení nefinančních aktiv NISD (III.1.2) Excel PDF
11-10. Finanční účet NISD (III.2) Excel PDF
11-11. Účet ostatních změn objemu aktiv NISD (III.3.1) Excel PDF
11-12. Účet přecenění NISD (III.3.2) Excel PDF
11-13. Konečná rozvaha NISD (IV.3) Excel PDF
Grafická část
Podíl bezplatné netržní produkce na celkové produkci neziskových institucí sloužících domácnostem Excel PDF
Zdroje financování neziskových institucí sloužících domácnostem Excel PDF
Zdroje přijatých jiných běžných transferů neziskovými institucemi sloužícími domácnostem Excel PDF
Příjemci jiných běžných transferů poskytnutých neziskovými institucemi sloužícími domácnostem Excel PDF
Věcná struktura výdajů neziskových institucí sloužících domácnostem na konečnou spotřebu Excel PDF
Průměrná měsíční mzda a zaměstnanci v sektoru neziskových institucí sloužících domácnostem Excel PDF
Neziskové instituce sloužící domácnostem podle právní formy v letech 2002, 2005, 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.