Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


10 Sektor domácností
10 Sektor domácností Word PDF
10-1. Účet výroby domácností (I.) Excel PDF
10-2. Účet tvorby důchodu domácností (II.1.1) Excel PDF
10-3. Účet podnikatelských důchodů domácností (II.1.2.1) Excel PDF
10-4. Účet rozdělení prvotních důchodů domácností (II.1.2) Excel PDF
10-5. Účet druhotného rozdělení důchodů domácností (II.2) Excel PDF
10-6. Účet znovurozdělení naturálních důchodů domácností (II.3) Excel PDF
10-7. Účet užití disponibilního důchodu domácností (II.4.1) Excel PDF
10-8. Účet užití upraveného disponibilního důchodu domácností (II.4.2) Excel PDF
10-9. Účet změn čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů domácností (III.1.1) Excel PDF
10-10. Účet pořízení nefinančních aktiv domácností (III.1.2) Excel PDF
10-11. Finanční účet domácností (III.2) Excel PDF
10-12. Účet ostatních změn objemu aktiv domácností (III.3.1) Excel PDF
10-13. Účet přecenění domácností (III.3.2) Excel PDF
10-14. Konečná rozvaha domácností (IV.3) Excel PDF
Grafická část
Zdroje čistého disponibilního důchodu domácností Excel PDF
Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery Excel PDF
Míra hrubých úspor domácností Excel PDF
Schopnost a potřeba financování domácností Excel PDF
Saldo finančního účtu (čisté půjčky a výpůjčky) domácností Excel PDF
Měsíční průměrné příjmy domácností Excel PDF
Měsíční průměrné výdaje domácností na obyvatele Excel PDF
Měsíční hrubé úspory domácností Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.