Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


9 Sektor vládních institucí
9 Sektor vládních institucí Word PDF
9-1. Účet výroby vládních institucí (I.) Excel PDF
9-2. Účet tvorby důchodu vládních institucí (II.1.1) Excel PDF
9-3. Účet rozdělení prvotních důchodů vládních institucí (II.1.2) Excel PDF
9-4. Účet druhotného rozdělení důchodů vládních institucí (II.2) Excel PDF
9-5. Účet znovurozdělení naturálních důchodů vládních institucí (II.3) Excel PDF
9-6. Účet užití disponibilního důchodu vládních institucí (II.4.1) Excel PDF
9-7. Účet užití upraveného disponibilního důchodu vládních institucí (II.4.2) Excel PDF
9-8. Účet změn čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů vládních institucí (III.1.1) Excel PDF
9-9. Účet pořízení nefinančních aktiv vládních institucí (III.1.2) Excel PDF
9-10. Finanční účet vládních institucí (III.2) Excel PDF
9-11. Účet ostatních změn objemu aktiv vládních institucí (III.3.1) Excel PDF
9-12. Účet přecenění vládních institucí (III.3.2) Excel PDF
9-13. Konečná rozvaha vládních institucí (IV.3) Excel PDF
Grafická část
Daně a dotace z výroby a dovozu vládních institucí Excel PDF
Zdroje čistého disponibilního důchodu vládních institucí Excel PDF
Úroky (zdroje a užití) vládních institucí Excel PDF
Naturální sociální transfery podle subsektorů vládních institucí Excel PDF
Výdaje vládních institucí na konečnou spotřebu Excel PDF
Tvorba hrubého fixního kapitálu subsektorů vládních institucí Excel PDF
Příjmy a výdaje vládních institucí a čisté půjčky a výpůjčky Excel PDF
Saldo finančního účtu (čisté půjčky a výpůjčky) vládních institucí Excel PDF
Transakce vládních institucí s finančními aktivy podle finančních nástrojů Excel PDF
Transakce vládních institucí s finančními závazky podle finančních nástrojů Excel PDF
Finanční závazky vládních institucí Excel PDF
Finanční závazky vládních institucí Excel PDF
Struktura čistého jmění vládních institucí Excel PDF
Struktura čistého jmění ústředních vládních institucí Excel PDF
Struktura čistého jmění místních vládních institucí Excel PDF
Struktura čistého finančního jmění vládních institucí Excel PDF
Struktura čistého finančního jmění ústředních vládních institucí Excel PDF
Struktura čistého finančního jmění místních vládních institucí Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.