Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


7 Sektor nefinančních podniků
7 Sektor nefinančních podniků Word PDF
7-1. Účet výroby nefinančních podniků (I.) Excel PDF
7-2. Účet tvorby důchodu nefinančních podniků (II.1.1) Excel PDF
7-3. Účet podnikatelských důchodů nefinančních podniků (II.1.2.1) Excel PDF
7-4. Účet rozdělení prvotních důchodů nefinančních podniků (II.1.2) Excel PDF
7-5. Účet druhotného rozdělení důchodů nefinančních podniků (II.2) Excel PDF
7-6. Účet změn čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů nefinančních podniků (III.1.1) Excel PDF
7-7. Účet pořízení nefinančních aktiv nefinančních podniků (III.1.2) Excel PDF
7-8. Finanční účet nefinančních podniků (III.2) Excel PDF
7-9. Účet ostatních změn objemu aktiv nefinančních podniků (III.3.1) Excel PDF
7-10. Účet přecenění nefinančních podniků (III.3.2) Excel PDF
7-11. Konečná rozvaha nefinančních podniků (IV.3) Excel PDF
Grafická část
Struktura hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků Excel PDF
Zdroje čistého disponibilního důchodu nefinančních podniků Excel PDF
Náklady práce Excel PDF
Míra investic nefinančních podniků Excel PDF
Tvorba hrubého fixního kapitálu subsektorů nefinančních podniků Excel PDF
Změna zásob subsektorů nefinančních podniků Excel PDF
Čisté půjčky a výpůjčky nefinančních podniků Excel PDF
Saldo finančního účtu (čisté půjčky a výpůjčky) nefinančních podniků Excel PDF
Výnosnost nefinančních podniků Excel PDF
Míra zadlužení subsektorů nefinančních podniků Excel PDF
Pracovníci podle subsektorů nefinančních podniků Excel PDF
Saldo důchodů z vlastnictví subsektorů nefinančních podniků Excel PDF
Čistý provozní přebytek na pracovníka podle subsektorů nefinančních podniků Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.