Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


6 Vztah národního hospodářství k nerezidentům
6 Vztah národního hospodářství k nerezidentům Word PDF
6-1. Účet výrobků a služeb nerezidentů (V.I.) Excel PDF
6-2. Účet prvotních důchodů a běžných transferů nerezidentů (V.II.) Excel PDF
6-3. Účet změn čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů nerezidentů (V.III.1.1) Excel PDF
6-4. Účet pořízení nefinančních aktiv nerezidentů (V.III.1.2) Excel PDF
6-5. Finanční účet nerezidentů (V.III.2) Excel PDF
6-6. Účet ostatních změn objemu aktiv nerezidentů (V.III.3.1) Excel PDF
6-7. Účet přecenění nerezidentů (V.III.3.2) Excel PDF
6-8. Změny v rozvaze nerezidentů (V.IV.2) Excel PDF
6-9. Konečná rozvaha nerezidentů (V.IV.3) Excel PDF
Grafická část
Bilance zboží a služeb národního hospodářství s nerezidenty Excel PDF
Bilance zboží a služeb a prvotních důchodů národního hospodářství Excel PDF
Mzdy a platy ve vztahu k zahraničí Excel PDF
Čisté půjčky a výpůjčky národního hospodářství vůči nerezidentům Excel PDF
Důchody z vlastnictví přijaté nerezidenty: reinvestovaný zisk a dividend Excel PDF
Úroky od jiných sektorů Excel PDF
Vlivy na změnu čistého jmění nerezidentů Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.