Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


4 Odvětvová struktura národního hospodářství
4 Odvětvová struktura národního hospodářství Word PDF
4-1. Produkce – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-2. Produkce – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
4-3. Produkce – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
4-4. Mezispotřeba – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-5. Mezispotřeba – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
4-6. Mezispotřeba – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
4-7. Hrubá přidaná hodnota – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-8. Hrubá přidaná hodnota – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
4-9. Hrubá přidaná hodnota – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
4-10. Náhrady zaměstnancům – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-11. Mzdy a platy – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-12. Čistý provozní přebytek – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-13. Čistý smíšený důchod – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-14. Hrubý provozní přebytek a smíšený důchod – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-15. Pracovníci v národním hospodářství – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-16. Zaměstnanci v národním hospodářství – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-17. Odpracované hodiny v národním hospodářství – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-18. Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-19. Tvorba hrubého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-20. Tvorba hrubého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
4-21. Tvorba hrubého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (rok 1993 = 100) Excel PDF
4-22. Spotřeba fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) Excel PDF
4-23. Spotřeba fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
4-24. Spotřeba fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
4-25. Stav hrubého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) (stav k 31.12.) Excel PDF
4-26. Stav hrubého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
4-27. Stav hrubého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
4-28. Stav čistého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) (stav k 31.12.) Excel PDF
4-29. Stav čistého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
4-30. Stav čistého fixního kapitálu – podle odvětví (CZ-NACE) – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
4-31. Stav zásob – podle odvětví (CZ-NACE) (stav k 31.12.) Excel PDF
Grafická část
Poměr mezispotřeby na produkci v roce 1990 a 2010 vybraných odvětví Excel PDF
Poměr mezispotřeby na produkci v roce 1990 a 2010 vybraných odvětví služeb Excel PDF
Podíl náhrad zaměstnancům na hrubé přidané hodnotě vybraných odvětví Excel PDF
Podíl náhrad zaměstnancům na hrubé přidané hodnotě ve vybraných odvětví služeb Excel PDF
Zpracovatelský průmysl, rok 1990 = 100 Excel PDF
Zemědělství, lesnictví, rybářství, rok 1990 = 100 Excel PDF
Stavebnictví, rok 1990 = 100 Excel PDF
Informační a komunikační činnosti, rok 1990 = 100 Excel PDF
Hrubá přidaná hodnota, vybraná odvětví, rok 1990 = 100 Excel PDF
Hrubá přidaná hodnota, vybraná odvětví služeb, rok 1990 = 100 Excel PDF
Produktivita práce, vybraná odvětví, rok 1990 = 100 Excel PDF
Produktivita práce, vybraná odvětví služeb, rok 1990 = 100 Excel PDF
Struktura čistého smíšeného důchodu v letech 1993, 2000, 2010 Excel PDF
Struktura čistého provozního přebytku v letech 1993, 2000, 2010 Excel PDF
Index reprodukce fixního kapitálu, vybraná odvětví Excel PDF
Index reprodukce fixního kapitálu, vybraná odvětví služeb Excel PDF
Vybavenost práce kapitálem, vybraná odvětví, rok 1990 = 100 Excel PDF
Vybavenost práce kapitálem, vybraná odvětví služeb, rok 1990 = 100 Excel PDF
Stav čistého fixního kapitálu, vybraná odvětví, rok 1990 = 100 Excel PDF
Stav čistého fixního kapitálu, vybraná odvětví služeb, rok 1990 = 100 Excel PDF
Podíl zaměstnanců na zaměstnanosti ve vybraných odvětvích v roce 1990 a 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.