Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


3 Věcná struktura užití HDP a národního bohatství
3 Věcná struktura užití HDP a národního bohatství Word PDF
3-1. Konečná spotřeba Excel PDF
3-2. Konečná spotřeba – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
3-3. Konečná spotřeba – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
3-4. Tvorba hrubého kapitálu Excel PDF
3-5. Tvorba hrubého fixního kapitálu Excel PDF
3-6. Spotřeba fixního kapitálu Excel PDF
3-7. Tvorba čistého fixního kapitálu Excel PDF
3-8. Tvorba hrubého fixního kapitálu - objemové indexy (meziroční) Excel PDF
3-9. Tvorba hrubého fixního kapitálu - objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
3-10. Vývoz zboží a služeb (FOB) – podle komodit (CZ-CPA) Excel PDF
3-11. Dovoz zboží a služeb (CIF) – podle komodit (CZ-CPA) Excel PDF
3-12. Národní bohatství – čisté jmění – věcná struktura (stav k 31.12.) Excel PDF
3-13. Čistá fixní aktiva – věcná struktura (stav k 31.12.) Excel PDF
3-14. Čistá fixní aktiva – věcná struktura – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
3-15. Čistá fixní aktiva – věcná struktura – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
Grafická část
Věcná struktura tvorby hrubého fixního kapitálu národního hospodářství Excel PDF
Věcná struktura změny zásob národního hospodářství Excel PDF
Struktura salda finančních aktiv a závazků národního hospodářství Excel PDF
Čistá fixní aktiva, rok 1990 = 100 Excel PDF
Výdaje na konečnou spotřebu domácností v letech 1990, 2000, 2010 Excel PDF
Výdaje na konečnou spotřebu domácností – potraviny, bydlení, rok 1990 = 100 Excel PDF
Výdaje na konečnou spotřebu domácností – vybrané spotřební položky, rok 1990 = 100 Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.