Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


2 Makroekonomické ukazatele národního hospodářství
2 Makroekonomické ukazatele národního hospodářství Word PDF
2-1. Obyvatelstvo a zaměstnanost Excel PDF
2-2. Počet jednotek zapsaných v Registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem Excel PDF
2-3. Kurz koruny k USD a EUR, parita kupní síly vůči PPS Excel PDF
2-4. HDP výrobní metodou Excel PDF
2-5. HDP výrobní metodou – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
2-6. HDP výrobní metodou – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
2-7. HDP výrobní metodou – implicitní deflátory (meziroční) Excel PDF
2-8. HDP výrobní metodou – implicitní deflátory (rok 1990 = 100) Excel PDF
2-9. HDP výdajovou metodou Excel PDF
2-10. HDP výdajovou metodou – objemové indexy (meziroční) Excel PDF
2-11. HDP výdajovou metodou – objemové indexy (rok 1990 = 100) Excel PDF
2-12. HDP výdajovou metodou – implicitní deflátory (meziroční) Excel PDF
2-13. HDP výdajovou metodou – implicitní deflátory (rok 1990 = 100) Excel PDF
2-14. HDP důchodovou metodou Excel PDF
2-15. Důchody, výdaje, kapitálové transakce a transakce s finančními nástroji Excel PDF
2-16. Reálné důchody Excel PDF
2-17. Reálné důchody (rok 1990 = 100) Excel PDF
2-18. Změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům Excel PDF
2-19. Národní bohatství (stav k 31.12.) Excel PDF
2-20. Národní bohatství – změna čistého jmění Excel PDF
2-21. Národní bohatství – fixní kapitál Excel PDF
2-22. Finanční aktiva a závazky (stav k 31.12.) Excel PDF
2-23. Konsolidovaný vládní dluh podle finančních nástrojů (stav k 31. 12.) Excel PDF
2-24. Vládní deficit Excel PDF
Grafická část
Hrubý domácí produkt výrobní metodou, rok 1990 = 100 Excel PDF
Hrubý domácí produkt výdajovou metodou, rok 1990 = 100 Excel PDF
Hrubý domácí produkt a hrubý národní důchod, rok 1990 = 100 Excel PDF
Meziroční vývoj hrubého domácího produktu a hrubého národního důchodu Excel PDF
Konsolidovaný vládní dluh podle subsektorů Excel PDF
Podíl vládního dluhu na HDP Excel PDF
Vládní deficit podle subsektorů Excel PDF
Podíl vládního deficitu na HDP Excel PDF
Hrubý domácí produkt výrobní metodou, předchozí rok = 100 Excel PDF
Hrubý domácí produkt důchodovou metodou Excel PDF
Výdaje na konečnou spotřebu Excel PDF
Makroekonomické bilanční ukazatele v přepočtu na 1 obyvatele Excel PDF
Národní bohatství České republiky v přepočtu na 1 obyvatele Excel PDF
Změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům Excel PDF
Národní bohatství České republiky Excel PDF
Směnný kurz koruny k USD a parita kupní síly k USD Excel PDF
Směnný kurz koruny k EUR a parita kupní síly k PPS Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.