Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


1 Úvod – Metodický komentář – Historie
1. Úvod – Metodický komentář – Historie Word PDF
1-1. Úvodní komentář k publikaci
1-2. Metodický úvod k národním účtům
1-3. Historie sestavování národních účtů v České republice

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.