Zaostřeno na ženy a muže - 2016


5. Sociální zabezpečení
5. Sociální zabezpečení Word PDF
5 - 1. Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.) Excel PDF
5 - 2. Průměrná měsíční výše nově přiznaných (nekrácených) důchodů podle druhu důchodu a pohlaví Excel PDF
5 - 3. Důchodci v členění podle pohlaví, druhu důchodu a jeho výše k 31. 12. 2015 Excel PDF
5 - 4. Mezinárodní srovnání - důchodci v členění podle pohlaví a druhu důchodu k 31. 12. 2013 Excel PDF
5 - 5. Přehled o počtu vyplácených důchodů podle věku důchodce k 31.12. 2015 Excel PDF
5 - 6. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel PDF
5 - 7. Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví Excel PDF
5 - 8. Příjemci příspěvku na péči podle stupně závislosti Excel PDF
5 - 9. Výplaty dávek nemocenského pojištění podle druhu dávky Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.