Zaostřeno na ženy a muže - 2020


5. Sociální zabezpečení
5. Sociální zabezpečení Word PDF
5 - 1. Příjemci starobních důchodů podle pohlaví k 31. 12.
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 2. Příjemci invalidních a pozůstalostních důchodů podle pohlaví k 31. 12.
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 3. Příjemci starobních a pozůstalostních důchodů podle pohlaví a výše důchodu k 31. 12. 2019 Excel PDF
5 - 4. Příjemci invalidních důchodů podle pohlaví a výše důchodu k 31. 12. 2019 Excel PDF
5 - 5. Příjemci starobních a pozůstalostních důchodů podle pohlaví a věku k 31. 12. 2019
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 6. Příjemci invalidních důchodů podle pohlaví, věku a výše důchodu k 31. 12. 2019
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 7. Průměrná měsíční výše starobních a vdovských/ vdoveckých důchodů k 31. 12.
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 8. Průměrná měsíční výše invalidních důchodů vyplácených k 31. 12.
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 9. Průměrná měsíční výše nově přiznaných starobních a vdovských/vdoveckých důchodů k 31. 12.
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 10. Průměrná měsíční výše nově přiznaných invalidních důchodů vyplácených sólo k 31. 12.
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 11. Důchodci v členění podle pohlaví a druhu důchodu k 31. 12. 2017, mezinárodní srovnání Excel PDF
5 - 12. Výplaty dávek nemocenského pojištění podle druhu dávky
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 13. Příjemci příspěvku na péči podle stupně závislosti v prosinci daného roku
(Údaje v této tabulce byly opraveny dne 4. 10. 2021)
Excel PDF
5 - 14. Příjemci rodičovského příspěvku podle věku a pohlaví Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.