Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


5. Sociální sítě
Text: Sociální sítě PDF
Tab. 5.1 Osoby v ČR používající sociální sítě, 2020 Excel PDF
Tab. 5.2 Osoby v ČR používající sociální sítě – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 5.3 Jednotlivci v ČR používající internet na mobilním telefonu – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 5.4 Osoby v zemích EU používající sociální sítě, 2019 Excel PDF
Tab. 5.5 Osoby v zemích EU používající sociální sítě – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.