Statistická ročenka České republiky - 2016


5. NÁRODNÍ ÚČTY
Metodika Word PDF
5-1. Účet výrobků a služeb Excel
5-2. Účet výrobků a služeb – objemové indexy Excel
5-3. Produkce podle činností Excel
5-4. Hrubá přidaná hodnota podle činností Excel
5-5. Konečná spotřeba Excel
5-6. Konečná spotřeba – objemové indexy Excel
5-7. Důchodové komponenty hrubého domácího produktu podle sektorů Excel
5-8. Důchody a běžné výdaje podle sektorů Excel
5-9. Kapitálové a finanční transakce podle sektorů Excel
5-10. Prvotní důchody Excel
5-11. Druhotné důchody Excel
5-12. Finanční transakce s aktivy Excel
5-13. Finanční transakce se závazky Excel
5-14. Finanční rozvaha – aktiva (stav k 31. 12.) Excel
5-15. Finanční rozvaha – pasiva (stav k 31. 12.) Excel
5-16. Rozvaha podle skupin sektorů (stav k 31. 12.) Excel
5-17. Změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům Excel
5-18. Deficit vládních institucí Excel
5-19. Dluh vládních institucí (stav k 31. 12.) Excel
5-20. Podrobné členění daní a sociálních příspěvků sektoru vládních institucí Excel
5-21. Tvorba hrubého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle činností Excel
5-22. Pořízení nových budov a staveb podle činností Excel
5-23. Pořízení nových strojů a zařízení podle činností Excel
5-24. Stav čistého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle činností (stav k 31. 12.) Excel
5-25. Stav hrubého fixního kapitálu (fixní aktiva celkem) podle činností (stav k 31. 12.) Excel
5-26. Změna zásob (zásoby celkem) podle činností Excel
5-27. Stav zásob celkem podle činností (stav k 31. 12.) Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.