Cizinci v ČR - 2020


5. Kriminalita cizinců
Metodika PDF
5-1. Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství Excel PDF
5-2. Odsouzení podle paragrafů trestního zákona (tr. z. 40/2009 Sb.) Excel PDF
5-3. Obvinění a odsouzení cizinci ve věznicích a vazebních věznicích a chovanci (stav k 31. 12.) Excel PDF
5-4. Odsouzené osoby a uložené tresty vyhoštění ve vybraných letech Excel PDF
5-5. Obviněné a odsouzené osoby ve věznicích a vazebních věznicích a chovanci podle státního občanství Excel PDF
5-6. Obvinění cizinci Excel PDF
5-7. Odsouzení cizinci Excel PDF

Grafy
Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství JPG

Zveřejněno dne: 21.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.