Cizinci v ČR - 2019


5. Kriminalita cizinců
Metodika PDF
5-1. Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství v roce 2018 Excel PDF
5-2. Odsouzení podle paragrafů trestního zákona v roce 2018 (tr. z. 40/2009 Sb.) Excel PDF
5-3. Obvinění a odsouzení cizinci ve věznicích a vazebních věznicích a chovanci (stav k 31. 12.) Excel PDF
5-4. Odsouzené osoby a uložené tresty vyhoštění ve vybraných letech Excel PDF
5-5. Obviněné a odsouzené osoby ve věznicích a vazebních věznicích a chovanci podle státního občanství k 31. 12. 2018 Excel PDF
5-6. Obvinění cizinci k 31. 12. 2018 Excel PDF
5-7. Odsouzení cizinci k 31. 12. 2018 Excel PDF
Grafy
Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství in 2018 JPG

Zveřejněno dne: 11.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.