Cizinci v ČR - 2015


5. KRIMINALITA CIZINCŮ
Metodika PDF
5-1. Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství; 2014 Excel PDF
5-2a. Odsouzení podle paragrafů trestního zákona v roce 2014 (tr. z. 140/1961 Sb.) Excel PDF
5-2b. Odsouzení podle paragrafů trestního zákona v roce 2014 (tr. z. 40/2009 Sb.) Excel PDF
5-3. Obvinění a odsouzení cizinci ve věznicích a vazebních věznicích a chovanci (stav k 31. 12.) Excel PDF
5-4. Odsouzené osoby a uložené tresty vyhoštění Excel PDF
5-5. Obviněné a odsouzené osoby ve věznicích a vazebních věznicích a chovanci podle státního občanství k 31. 12. 2014 Excel PDF
5-6a. Obvinění cizinci k 31. 12. 2014 Excel PDF
5-6b. Odsouzení cizinci k 31. 12. 2014 Excel PDF
Grafy
Stíhané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství; 2014 JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.