Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


5. Používání mobilního telefonu a internetu na mobilním telefonu
Text: Používání mobilního telefonu a internetu na mobilním telefonu PDF
Tab. 5.1 Jednotlivci v ČR používající mobilní telefon, 2019 Excel PDF
Tab. 5.2 Jednotlivci v zemích EU používající internet na mobilním telefonu, 2018 Excel PDF
Tab. 5.3 Jednotlivci v ČR používající internet na mobilním telefonu – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 5.4 Jednotlivci v krajích ČR používající internet na mobilním telefonu – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 5.5 Jednotlivci v zemích EU používající internet na mobilním telefonu – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 5.6 Jednotlivci v ČR podle používaného připojení k internetu na mobilním telefonu, 2019 Excel PDF
Tab. 5.7 Jednotlivci ČR, kteří se na telefonu připojují k internetu přes data – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 5.8 Jednotlivci ČR, kteří se na telefonu připojují k internetu přes Wi-Fi – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 5.9 Jednotlivci v krajích ČR podle používaného připojení k internetu na mobilním telefonu, 2018 Excel PDF
Tab. 5.10 Jednotlivci v krajích ČR používající k přístupu na internet na mobilním telefonu datový tarif – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.