4. Kontaktní spojení - zákon 106/99 Sb.

 

Kontaktní poštovní adresa
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Elektronická podatelna ČSÚ
email: podatelna@czso.cz

ID datové schránky
2gfaasy

Adresa úřadovny
Sídlo úřadu jakožto ústředního orgánu státní správy s celostátní působností ve věcech státní statistické služby je:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10
Mimo sídlo úřadu jsou zřízena Krajská pracoviště Českého statistického úřadu

Úřední hodiny

Telefonní čísla
Ústředna: 274 051 111
Informační servis: 274 052 304

Číslo faxu
Informační servis: 274 054 070

Adresa internetové stránky
http://www.czso.cz/

Internetové stránky regionálních pracovišť:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_pracoviste_ceskeho_statistickeho_uradu

Internetová adresa úřední desky
http://www.czso.cz/csu/czso/uredni_deska

Další elektronické adresy
Informační servis: infoservis@czso.cz