Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje - 2011


Kartogramy
Přírůstek obyvatel v obcích v letech 2006 až 2011 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2006 až 2011 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Ústeckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Bytová výstavba v obcích Ústeckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Bytová výstavba v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Stavební práce v okresech Ústeckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2006 až 20110 JPG
Emise osidů dusíku (REZZO 1-4) v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Komunální odpad v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2011 JPG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Věda a výzkum v krajích v roce 2010 JPG

Zveřejněno dne: 31.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.