Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2010


Q. Pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Ústeckém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Ústeckém kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. Q.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. Q.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.