Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2010


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.6 Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.7 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.8 Uchazeči o zaměstnání pobírající příspěvek podle výše měsíční dávky v nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.9 Kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Graf - Míra registrované nezaměstnanosti v krajích ČR JPG
Graf - Počet nezaměstnaných a volných pracovních míst v okresech Ústeckého kraje JPG

Zveřejněno dne: 28.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.