Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2010


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.