Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2013


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Ústeckého kraje JPG
Administrativní členění Ústeckého kraje JPG
Města a městyse v Ústeckém kraji JPG
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Ústeckém kraji v letech 2008–2012 JPG
2. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle obcí v Ústeckém kraji v letech 2008–2012 JPG
3. Osoby s vysokoškolským vzděláním podle obcí v Ústeckém kraji k 26. 3. 2011 JPG
4. Vyjíždějící do zaměstnání podle obcí v Ústeckém kraji k 26. 3. 2011 JPG
5. Přírůstek (úbytek) obyvatelstva stěhováním v letech 2008–2012
6. Obyvatelstvo ve věku 65 a více let k 31. 12. 2012
7. Obydlené byty v rodinných domech k 26. 3. 2011 JPG
8. Domácnosti jednotlivců k 26. 3. 2011 JPG
9. Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2012
10. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2012
11. Dlouhodobě nezaměstnaní k 31. 12. 2012 JPG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2011 JPG
13. Podíl orné půdy v roce 2012 a intenzita chovu hospodářských zvířat v letech 2009–2013 JPG
14. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2012
15. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2012 JPG
16. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2012
17. Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2012
18. Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2012 JPG
19. Škody vzniklé při dopravních nehodách v roce 2012
20. Zjištěné trestné činy v roce 2012

Zveřejněno dne: 30.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.