Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2013


19. VĚDA A VÝZKUM
Metodické vysvětlivky PDF
19-1. Vybrané údaje o vědě a výzkumu Excel
19-2. Vybrané údaje o výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2012 Excel
19-3. Vybrané údaje o státní podpoře VaV v soukromých podnicích podle okresů v roce 2012 Excel
19-4. Vybrané údaje o patentové aktivitě v podnikatelském sektoru podle okresů v roce 2012 Excel
19-101. Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů Excel
19-102. Výzkumní pracovníci podle krajů Excel
19-103. Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů Excel
19-104. Státní rozpočtové výdaje na VaV podle krajů Excel
19-105. Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR domácími přihlašovateli podle roku podání a krajů Excel
19-106. Užitné vzory zapsané ÚPV ČR domácím přihlašovatelům podle krajů Excel
19-107. Zaměstnaní ve vědeckých a technických povoláních podle krajů Excel
19-108. Průměrná hrubá měsíční mzda osob zaměstnaných jako specialisté podle krajů Excel
19-109. Studenti vysokých škol v oborech přírodních věd podle krajů Excel
19-110. Studenti vysokých škol v oborech technických věd podle krajů Excel
19-111. Vývoz high-tech zboží podle krajů Excel
19-112. Vývoz technologických služeb podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.