Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2013


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-1. Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS) Excel
9-2. Vzdělání populace (VŠPS) Excel
9-3. Ekonomické postavení populace podle věku (VŠPS) Excel
9-4. Zaměstnaní v NH a míra zaměstnanosti podle věku a vzdělání (VŠPS) Excel
9-5. Zaměstnaní v NH podle odvětví CZ-NACE (VŠPS) Excel
9-6. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a postavení v zaměstnání (VŠPS) Excel
9-7. Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věku a vzdělání (VŠPS) Excel
9-8. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE Excel
9-9. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE Excel
9-10. Mediány měsíčních hrubých mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Excel
9-11. Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa Excel
9-12. Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle okresů k 31. 12. 2012 Excel
9-13. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku, vzdělání a okresů k 31. 12. 2012 Excel
9-14. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle délky evidence a okresů k 31. 12. 2012 Excel
9-15. Neumístění uchazeči o zaměstnání s nárokem na podporu podle délky evidence a výše měsíčního nároku podle okresů k 31. 12. 2012 Excel
9-16. Zaměstnaní cizinci Excel
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v NH, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v NH a míra zaměstnanosti (VŠPS) podle krajů v roce 2012 Excel
9-102. Nezaměstnaní, obecná míra nezaměstnanosti (ILO) a míra ekonomické aktivity (VŠPS) podle krajů v roce 2012 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2011 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2011 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2012 Excel
9-106. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2012 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2012 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle krajů k 31. 12. 2012 Excel
9-109. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku, vzdělání a krajů k 31. 12. 2012 Excel
9-110. Neumístění uchazeči o zaměstnání a uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a krajů k 31. 12. 2012 Excel
9-111. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti a krajů k 31. 12. 2012 Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.