2. Neúplné rodiny

2. Neúplné rodiny

K 1. 3. 2001 bylo v ČR
576 420
neúplných rodin,

z toho 343 tisíc se závislými dětmiPrůměrná velikost neúplné rodiny je 2,46 osob.
V letech 1991 – 2001 došlo k nejvyššímu růstu počtu i podílu neúplných rodin v posledních čtyřech desetiletích.
Ve srovnání s rokem 1991 je jich více o 142 tisíc, z toho o 89 tisíc je více neúplných rodin se závislými dětmi.
Celkem žije v neúplných rodinách téměř 1,5 milionu osob, z toho 488 tisíc závislých dětí.
V 85 % je v čele těchto rodin žena.
Rozvedená žena s dětmi zůstává nejčetnějším případem neúplné rodiny.
Počet mužů, kteří sami pečují o nezaopatřené děti se zvýšil z 30 tisíc v roce 1991 na 43 tisíc v roce 2001.
Ve více než 40 tisících neúplných rodinách se závislými dětmi je osoba v čele nezaměstnaná.
Neúplné rodiny častěji než jiné žijí společně s další rodinou v jednom bytě, převážně u rodičů.
Nejvyšší podíl neúplných rodin byl zjištěn v Praze a v okresech Karlovy Vary, Brno-město, Sokolov a Cheb; nejnižší v okresech Pelhřimov, Rokycany, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a v okrese Plzeň-jih.

Složení neúplných rodin podle počtu závislých dětí v ČR v letech 1961 - 2001

 

Zveřejněno dne: 24.2. 2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.