Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné dílo - 2001


PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 PDF
Příloha č. 2 Vyhláška Českého statistického úřadu ze dne 2. října 2000, kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora PDF
Příloha č. 3 Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 PDF
Příloha č. 4 Přehled hlavních úkolů okresních úřadů a obcí PDF
Příloha č. 5 Tiskopisy (kromě sčítacích tiskopisů) - Vysvětlivky ke sčítacím tiskopisům - Popis sčítacího obvodu - Průkaz sčítacího komisaře - Průkaz sčítacího revizora - PV - 1 Souhrn údajů o osobách a bytech - v domě č.p. ……….. PDF
Příloha č. 6 Vzor publikačních tabulek pro výsledky sčítání za jednotlivé obce PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.