Historický lexikon obcí České republiky - 1869 - 2005


Obsah I. dílu
Předmluva
Územní organizace veřejné správy v letech 1850–2005
Prameny Historického lexikonu obcí České republiky 1869–2005 a tvorba databáze
Souhrnné údaje a jejich vazby na historická sčítání lidu
Seznam použitých pramenů
Cizojazyčné názvy použitých pramenů
Charakteristiky jednotlivých obcí uváděné v seznamech míst a lexikonech obcí na území České republiky v letech 1869–2001
Tvorba územně-historické databáze
Retrospektivní přehledy
Územní členění České republiky od roku 1869
Vývoj počtu obyvatel a počtu domů v České republice v letech 1869–2001, podle oblastí, krajů a okresů a podle územního členění státu k 1. 1. 2005
Historická města České republiky k 31. 12. 2005
Největší města České republiky v letech 1869–2001
Vysvětlivky k datové části Historického lexikonu obcí
Datová část Historického lexikonu obcí
Počet obyvatel a domů podle krajů, okresů, obcí a částí obcí v letech 1869-2001 podle správního rozdělení České republiky k 1.1. 2005
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Summary
Mapová příloha

Zveřejněno dne: 31.12.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.