Úvod

Úvod

Z nejnovější projekce obyvatelstva České republiky, která byla publikována Českým statistickým úřadem v roce 2003, navazující na definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 a vycházející z předpokládaného vývoje úrovně úmrtnosti a migračního salda, vyplývá postupné zvyšování počtu budoucích seniorů, které odpovídá početnímu zastoupení generací již narozených.

Zatím poslední sčítání lidu, které se na území České republiky uskutečnilo v roce 2001, potvrdilo, že nejvýznamnějším vývojovým rysem se stává vysoký přírůstek osob ve vyšších věkových kategoriích. Starých lidí ve věku 85 let a vyšším žilo v České republice podle údajů posledního sčítání lidu téměř pětinásobně víc v porovnání s údaji z roku 1950. Tento trend bude v dohledné době nadále, se zrychlující se intenzitou, pokračovat. Naopak došlo k poklesu počtu narozených dětí. Poprvé od roku 1950 klesl počet osob ve věku 0-14 let pod hranici 2 milionů.

Obyvatelstvo žijící na území České republiky na počátku 21. století je tedy nejstarší v celé dosavadní historii a má předpoklady k dalšímu stárnutí. Proces stárnutí obyvatelstva zasáhl, s různou mírou intenzity, celý evropský kontinent. Nejvýrazněji se projevuje v zemích s nízkou porodností a v zemích, kde se obyvatelé dožívají vysokého věku. Z těchto důvodů se v blízké budoucnosti stane Česká republika jednou z nejstarších evropských zemí, neboť zatím není významněji omlazována imigrací ze zahraničí, která do určité míry v řadě západoevropských zemí zmírňuje rychlé populační stárnutí.


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.