Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky

Termín "plodnost žen" není v této publikaci užíván ve svém původním, biologickém smyslu (pro který demografie zpravidla používá termín "plodivost"). Z pohledu sčítání lidu jde o "realizovanou plodnost" - sociálně a ekonomicky determinovanou složku biologické plodnosti, jejímž konečným vyjádřením je počet dětí, které se ženě skutečně narodily – nikoli počet dětí, které je žena biologicky schopna porodit. Tato "realizovaná plodnost" - dále až na výjimky jen "plodnost" - je ukazatelem populačního klimatu ve společnosti a konečným projevem ekonomických a morálních postojů, v souhrnu považovaných za plánování rodičovství.

Základem informací o plodnosti žen ve sčítání lidu 2001 byla otázka č. 11 sčítacího listu osob, podle níž všechny 15leté a starší ženy měly do předtištěných rubrik vyplnit údaj „počet všech narozených dětí“ a „z toho v nynějším nebo v posledním manželství“.

Údaje, uvedené v rubrice sčítacího listu „z toho v nynějším nebo v posledním manželství“ nebyly dosud zpracovány ani vyhodnoceny vzhledem k zásahu Úřadu pro ochranu osobních dat, který uložil svým rozhodnutím z 26.6.2001 likvidaci těchto údajů. Český statistický úřad podal v této věci ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, která nebyla dosud vyřešena. Stejná otázka byla kladena ve všech československých sčítáních lidu od roku 1950 a je standardní otázkou v populačních cenzech v jiných evropských zemích. Možnosti analýzy získaných dat jsou absencí výsledků zpracování odpovědí na tuto důležitou otázku omezeny, proto ani tato publikace jejich interpretaci neobsahuje.


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.