Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2013


S. Nezaměstnanost
Tab. S.1 Uchazeči o zaměstnání podle věkové struktury, vzdělanostní struktury a podle doby evidence v letech 2008 až 2013 Excel PDF
Graf S.8 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a jejich průměrného věku v Karlovarském kraji v letech 2005 - 2013 JPG

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.