Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2013


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf L.6 Změna počtu zaměstnanců a průměrné měsíční mzdy v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů ČR JPG

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.