Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2013


I. Stavební povolení
Tab. I.1 Stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel PDF
Graf I.3 Vývoj průměrné hodnoty na jedno stavební povolení v Karlovarském kraji a v ČR v letech 2008 - 2013 JPG

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.